КРУГЛОВА Лариса Владимировна

КРУГЛОВА Лариса Владимировна,

  КРУГЛОВА Лариса Владимировна,  к.т.н., руководитель секции «Проблемы биополя» МНТОРЭС им. А.С. Попова  «Биополе как фактор объективизации психофизиологического состояния человека».

Подробнее...

 

 

 

КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд1
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд2
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд3
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд4
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд5
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд6
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд7
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд8
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд9
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд10
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд11
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд12
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд13
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд14
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд15
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд16
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд17
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд18
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд19
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд20
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд21
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд22
КРУГЛОВА Лариса Владимировна Слайд23